Claudiu Herteliu

Biografie

Claudiu Herțeliu deține un doctorat obținut în cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București în anul 2007. Și-a început cariera didactică în 2002 ca preparator universitar ocupând în prezent o poziție de conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Statistică și Econometrie al aceleiași universități. A lucrat în zona metodelor cantitative în cadrul Ministerului Educației și Cercetării (2001-2008) și Institutului Național de Statistică (2008-2011). A avut responsabilități manageriale la Activitatea de Diseminare a Informațiilor Statistice (INS), ocupă funcția de prodecan al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (2012-prezent) și este membru al Senatului ASE (2012-prezent). Domeniile principale de interes în activitatea de cercetare sunt: statistică și econometrie; metode cantitative în religie; statistica educației.
Mai multe informatii despre acest autor.

Toate articolele scrise de Claudiu Herteliu

Când (nu) putem să citim cât am vrea dar trebuie să publicăm cât mai bine

Context

S-a discutat recent chiar aici pe blog despre situația accesului la reviste academice în cadrul universităților din România. Prezentul text analizează situația de la ASE. Constat că față de acum 10-15 ani există îmbunătățiri destul de mari. Mă refer   [...]

Despre mecanisme ale citărilor în zona științelor socio-economice în țări sud-est europene

Cel mai citit (cred că și comentat) articol al Blog EconAcademia este fără îndoială Incentives, scris de Cristian Litan acum jumătate de an, în care se atrăgea atenția asupra potențialelor distorsiuni ale clasamentelor între revistele academice bazate pe  factorul de   [...]